الف) دوره های آموزشی مدیریت کیفیت و عمومي

ردیف نام دوره آموزشی پیش نیاز دوره      مدت دوره (روز)  
1 مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی 9001:2015ISO ندارد 3
2 ممیزی داخلی ISO 9001:2015 الف-1 3
3 مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000 ندارد 2
4 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي ISO 13485 ندارد 3
5 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد  مديريت كيفيت در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ISO/TS 29001 ندارد 3
6 کالیبراسیون عمومی  ندارد 
7 مباني و مستند سازي سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه ها ISO/IEC  17025  ندارد   3
8 محاسبه عدم قطعيت آزمون و كاليبراسيون   الف-6  2
9 محاسبه عدم قطعيت آزمون و كاليبراسيون   اطلاعات آماری  1
10 رويكرد حل مساله با متدولوژي شش سيگما  اطلاعات آماری   2
11 گسترش عملكرد كيفيت (QFD)   ندارد  2
12 آشنايي با اصول، مباني استاندارد ISO 22000 و HACCP در صنايع غذايي   ندارد 3
13  برنامه ريزي استراتژيك و نحوه تهيه طرح استراتژي  ندارد 2
14  كارت امتياز متوازن (BSC)  ندارد 2
15 آشنايي با مدل تعالي سازماني (EFQM)   ندارد 2
16 آشنايي با 5  ندارد 1
17  آشنايي با مديريت پروژه بر مبناي PMBOK  ندارد 3
18 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استاندارد مديريت آموزش  ISO 10015   ندارد 3

 

ب) دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو و قطعه سازی

ردیف

نام دوره آموزشی

پیش نیاز دوره

مدت دوره (روز)

1

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی ISO/TS 16949:2009

الف-1

3

2

ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009

ب-1

3

3

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

ندارد

2

4

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA

ندارد

2

5

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

اطلاعات آماری

2

6

کنترل فرآیند آماری SPC

اطلاعات آماری

2

7

ممیزی محصول به روش SQFE

ندارد

1

8

فرآیند تایید قطعات تولیدی PPAP

ندارد

1

10

ممیزی (آدیت) فرآیند

ب-1

1

11

هزينه هاي كيفيت (COQ)

ندارد

2

12

طراحي آزمايشات (DOE)

اطلاعات آماری

2

 

پ ) دوره های آموزشی مدیریت انرژی

ردیف

نام دوره آموزشی

پیش نیاز دوره

مدت دوره (روز)

1

مبانی، تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001:2011

ندارد

2

2

ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد  ISO 50001:2011  وISO 19011:2011

پ-1

2

3

مبانی ممیزی انرژی بر اساس استاندارد ISO 50002:2014

پ-1

2

 

 

 

 

ت) دور های آموزشی مدیریت محیط زیست ،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

ردیف

نام دوره آموزشی

پیش نیاز دوره

مدت دوره (روز)

1

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی ISO 14001:2015

ندارد

3

2

ممیزی داخلی ISO 14001:2015

ت - 1

2

3

مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی OHSAS 18001

ندارد

3

4

ممیزی داخلی OHSAS 18001

ت - 3

2

5

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS

الف-1

1

6

مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

الف-1

3

7

مباني، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS

ندارد

3

8

تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE

ندارد

2

9

مدیریت ایمنی فرآیند

ندارد

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) دوره های آموزشی مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي

ردیف نام دوره آموزشی پیش نیاز دوره  مدت دوره (روز)
1 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی استاندراد مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي ISO 13485 ندارد 3
2 ممیزی داخلی سيستم  مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي ISO 13485 ج-1 2
3 مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000 ندارد 2
4 نحوه تهيه تكنيكال فايل ج-1 3
5 الزامات GMP ج-1

2

 

د) دور های آموزشی بازرسي غير مخرب (NDT)

ردیف  نام دوره آموزشی پیش نیاز مدت دوره (روز)
1 تست مايعات نافذ (PT) سطح II,I ندارد 3
2 تست ذرات مغناطيس (MT) سطح II,I ندارد 3

  

 

 

 

ر ) دوره هاي آموزشي كوتاه مدت برق، الكترونيك و مكانيك :

* با توجه به وجود اساتيد متخصص در حوزه هاي الكترونيك و مكانيك، كليه دوره هاي كوتاه مدت در اين زمينه ها از جمله مباني پنوماتيك، برق عمومي خودرو، موتورهاي الكترونيكي و ... قابل طراحي و ارائه جهت آموزش مي باشند.

 

بالا