با ورود به عصر دانایی محوری، دانش به ارزشمند ترین سرمایه سازمان های پیشرو تبدیل شده است.

ما در شرکت پیشگامان کیفیت کیش تصور داریم که آموزش نقطه آغاز بهره وری است. بخش آموزش شامل ارائه خدمات مرتبط با ارتقاء سطح دانش و مهارت منابع انسانی در حوزه مباحث سیستم مدیریت کیفیت و مهندسی می باشد. این شرکت با بهره مندی از کارشناسان و مدرسین مجرب قادر به برگزاری دوره های آموزشی گوناگون مورد نیاز سازمان ها و صنایع با بالاترین سطح کیفیت و استانداردهای آموزشی می باشد.

برخی از خدماتی که در این بخش ارائه می گردد :

* انجام نیازسنجی آموزشی برای سازمان ها و واحدهای صنعتی

* تدوین و برنامه ریزی دوره های آموزشی مرتبط با نیازهای شناسایی شده

* برگزاری دوره های آموزشی به صورت عمومی و تخصصی

* ارزشیابی و تعیین اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده

* برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی

بالا