* تهیه جعبه کمک های اولیه

* بازدید دوره ای از جعبه کمک های اولیه و در صورت نیاز شارژ آن

* ارائه راهنمای آموزشی چگونگی کمک های اولیه در حوادث

* مشاوره و طراحی معاینات دوره ای پرسنل براساس  مواجهه و شغل، به طوریکه هر تست را تنها برای فردی که به آن نیاز دارد انجام داده تا از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

* هماهنگی با مراکز تخصصی طب کار مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی جهت انجام معاینات دوره ای

* مشاوره و طراحی اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

* هماهنگی با شرکت های معتبر جهت اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار

* هماهنگی با شرکت های معتبر جهت اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

* تحلیل نتایج اندازه گیری ها و ارائه اقدامات اصلاحی لازم

* شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات شغلی

* اشناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

* مشاوره و تهیه وسایل حفاظت فردی

* تجزیه و تحلیل حوادث و سوانح ناشی از کار

*تهیه و تدوین جدیدترین اطلاعات ایمنی مواد اولیه و محصولات (MSDS)

* تامین نیرو و راهبری بخش ایمنی و بهداشت و محیط زیست سازمان ها به صورت پیمانکار

* و ...

بالا