دپارتمان بازرسی شرکت با وجود پرسنل با تجربه و کارآزموده و در اختیار داشتن

 تجهیزات بازرسی، امکان ارائه خدمات بازرسی فنی در زمینه های زیر را دارا می باشد :

* تهیه دستورالعمل های بازرسی

* تهیه دستورالعمل های کنترل کیفیت (QC Plan)

* بازرسی فنی مطابق با استانداردهای بین المللی

* تست های غیر مخرب NDT (PT,MT,UT,…)

* و ...

بالا