شرکت پیشگامان کیفیت کیش به جهت پاسخ به نیازهای صنایع، شرکت ها و موسسات مختلف، در راستای ارائه خدمات مشاوره و آموزش در زمینه استقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، بازرسی فنی، انجام مطالعات راهبردی (طرح استراتژیک)، انجام و کنترل پروژه های فنی، اقتصادی، سیستمی و پژوهشی، اقدام به ارائه خدمات مربوطه با استفاده از کارشناسان و متخصصین کارآزموده و با تجربه نموده است.

ما هیچ گاه چیزی جز حقیقت محض نگفته و نمی گوییم و اعتقاد داریم همین ویژگی باعث ماندگاری ما خواهد بود. می کوشیم تا این ارثیه را زنده نگهداریم. همه همکاران ما بدین گونه اند.

همیشه رویکرد و روش های ما نسبت به شرکت های همکار متفاوت بوده و هست، و با کار و ارائه خدمت خود این ادعا را به اثبات می رسانیم.

ما در رویای خود دیدگاهی بلند مدت داریم و همین امر باعث می شود که هیچ گاه در قالب دوره های کوتاه مدت نیندیشیم.

هیچ گاه کمیت را فدای کیفیت کار خود نمی کنیم.

ما همواره همه کارکنان را تشویق می کنیم تا در راه تامین نیازهای گروه های ذی نفع شرکت و ارضای آنها از هیچ کوششی فرو گذار نکنند.

رعایت اصول اخلاقی و پایبند بودن به آیین نامه های سازمانی که بر پایه آن می کوشیم در رابطه ای که با گروه های ذی نفع و خود داریم همواره بر میزان صداقت، درستی و رشد شخصی خود بیفزاییم و همین ویژگی یکی از چشم اندازهای شرکت می باشد. محل ما گویای ارزشهای ماست.

با توجه به تعهدی که در برابر دریافت کنندگان خدمات خود داریم، می کوشیم بهترین خدمات را ارائه نماییم.

از آن جهت ما نخستین انتخاب مشتریان هستیم که توانسته ایم خدماتی با بهترین کیفیت و نیز عملکردی عالی ارائه نماییم.

برای اینکه بتوانیم بهترین خدمت را به مشتریان ارائه نماییم اقدام به تشکیل تیمهایی کرده ایم تا بتوانیم با یکایک مشتریان آشنا شده، به نیازهای آنها پی ببریم و خدماتی با بالاترین معیار و تعهد ارائه نماییم.

خواسته ها و نیازهای مشتریان در کانون توجه ما قرار دارد.

به یکدیگر احترام می گذاریم.

دارای تیم های کاری هستیم.                                                                     

به کیفیت اهمیت می دهیم.

بسیار حرفه ای و متخصص هستیم.

در نو آوری و ارائه راههای جدید همواره پیشگام بوده ایم.

بالا